Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างกลุ่มงานและบุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


หนังสือราชการ สถจ.
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อ... (23 ก.ค. 2567)  
เกียรติบัตรการเข้าร่วมประชาพิจารณ์และรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) มาตรฐานการศึกาษ... (19 ก.ค. 2567)  
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนส... (19 ก.ค. 2567)  
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประชำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหน... (19 ก.ค. 2567)
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน... (19 ก.ค. 2567)
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน... (18 ก.ค. 2567)
แจ้งเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงานออกจากบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 10 ราย (18 ก.ค. 2567)
แจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงานเพิ่มเติม จำนวน 93 ราย (18 ก.ค. 2567)
การถอดบทเรียนธนาคารขยะที่โดดเด่น (Best Practice) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (18 ก.ค. 2567)
รับรองผลการประเมินโรงเรียน อย.น้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเ... (18 ก.ค. 2567)
แจ้งผลการคัดเลือก Best Practice การดำเนินงานตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,5... (17 ก.ค. 2567)
โครงการท้องถิ่นไทยร่วมใจแก้ปัญหา "มะเร็งปากมดลูก" (17 ก.ค. 2567)
ขอประชาสัมพันธ์คู่มือการดำเนินงานควบคุมยาสูบสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (17 ก.ค. 2567)
ขอประชาสัมพันธ์ผลการตัดสินรางวัลบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งเเวดล้อม (Prin... (17 ก.ค. 2567)
แนวทางการปฏิบัติงานในกรณีที่ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-L... (17 ก.ค. 2567)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมชี้แจงการใช้งานระบบมาต... (16 ก.ค. 2567)
แจ้งระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ขัดข้อง ไม่สามารถเข... (16 ก.ค. 2567)
วาระการประชุมคณะกรรมการจักรยานขาไถ Balance Bike เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ... (16 ก.ค. 2567)
แจ้งยกเลิกหนังสือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน ด่วนที่สุด ที่ กค (กอร)... (15 ก.ค. 2567)
การรับสมัครนักกีฬาจักรยานขาไถ Balance Bike (12 ก.ค. 2567)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

การจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั... (11 ก.ค. 2567)  

พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับผ... (10 ก.ค. 2567)  

การอบรมผู้ถ่ายทอดความรู้เ... (10 ก.ค. 2567)  

การชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นป... (10 ก.ค. 2567)

ทถจ.บึงกาฬ ร่วมพิธีทำบุญต... (29 เม.ย. 2567)

ทถจ.บึงกาฬ ร่วมพิธีเจริญพ... (29 เม.ย. 2567)

กิจกรรม MOI จังหวัดบึงกาฬ... (26 มี.ค. 2567)

กิจกรรม MOI จังหวัดบึงกาฬ... (26 มี.ค. 2567)

กิจกรรม MOI จังหวัดบึงกาฬ... (26 มี.ค. 2567)

กิจกรรม MOI จังหวัดบึงกาฬ... (26 มี.ค. 2567)

ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน "MOI... (20 มี.ค. 2567)

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและเจ... (07 ธ.ค. 2566)

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เจริ... (05 ธ.ค. 2566)

ทถจ.บึงกาฬ ร่วมงานมหกรรมก... (22 ส.ค. 2566)

ทถจ.บึงกาฬ ลงพื้นที่ตรวจเ... (17 ก.ค. 2566)

ทถจ.บึงกาฬ ร่วมลงพื้นทีี่... (17 ก.ค. 2566)

ทถจ.บึงกาฬ ร่วมกับผู้บริห... (17 ก.ค. 2566)

ทถจ.บึงกาฬ บันทึกเทปโทรทั... (11 ก.ค. 2566)

ทถจ.บึงกาฬ ลงพื้นที่ตรวจเ... (19 มิ.ย. 2566)

ประชุมประจำเดือน ครั้งที่... (19 มิ.ย. 2566)
Responsive image
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็กมีชั้นลอย (ฐานแผ่) ด้วยระบบอ... (11 มิ.ย. 2567)  
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแก้วสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 - บ้าน... (10 มิ.ย. 2567)  
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยูฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ... (22 มิ.ย. 2566)  
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ แบอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน เครื่องยนต์ดีเซล มีปริมาตรก... (12 พ.ค. 2566)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาดง - หนองบ่อใหญ่... (10 มี.ค. 2566)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาดง - หนองบ่อใหญ่... (21 ก.พ. 2566)
ประกวดราคาจ้างถมดินสระน้ำหน้าสำนักงานการไฟฟ้าอำเภอพรเจริญ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์... (25 ม.ค. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลพรเจริญ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถมดินสระน้ำหน้าสำนักงานการไ... (25 ม.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนศิลา อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ เรื่องประกวดราคาจัด... (28 ก.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์ประกาศขายทอดตลาด (02 ส.ค. 2565)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไ... (12 ม.ค. 2565)
การพิจารณาผ่อนคลายการห้ามดำเนินการเฉพาะกรณี ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพ... (04 มิ.ย. 2564)
ประกาศประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและ... (22 ส.ค. 2562)
ประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัสต... (14 ส.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าก่อ... (07 มิ.ย. 2562)
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท... (17 พ.ค. 2562)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเ... (25 ก.พ. 2562)
ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์สำนักงานเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) (14 ก.พ. 2562)
ประกาศการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว ... (18 ธ.ค. 2561)
หลักเกณฑ์และปฏิบัติการบันทึก การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครอง (18 เม.ย. 2561)
Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ
ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 2 ถนนบึงกาฬ - นครพนม ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000
 ฝ่ายบริหารทั่วไป หมายเลข 0-4249-2475
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานส่วนบุคคล หมายเลข 0-4249-2476
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น หมายเลข 0-4249-2477
กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ หมายเลข 0-4249-2478
กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ หมายเลข 0-4249-2479
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่น และประสานงานท้องถิ่นอำเภอ หมายเลข 0-4249-2477
โทรสาร : 0-4249-2480  อีเมล์ :bkn@dla.go.th
Powered By buengkandla.go.th